Make your own free website on Tripod.com
Harvest Moon (Girl) (128mb) (US.)
ราคา+รวมค่าส่ง EMS เท่ากับ ..540.. บาท

เกมนี้ใครบอกไม่รู้จักนี่เชยแน่นอนครับ สำหรับภาคนี้เราต้องเล่นตัวเอกเป็นผู้หญิงครับ ภาคนี้ตัวละครจะเยอะกว่าภาคผู้ชายครับ ถึงใช้ชื่อภาคว่า More Friends of Minarol Town ลักษณะการเลี้ยงสัตว์ ปลูกผัก อะไรต่างๆ นั้นไม่ต่างจากภาคผู้ชายครับ ต่างกันตรงที่เนื้อเรื่องและตัวละครครับ เกมไม่มีพิษภัยแบบนี้มีสะสมไว้ให้ครบคอลเล็คชั่นทั้งหญิงและชายก็ไม่ผิดประการใดครับ